تورهای چین


انتخاب تور :           درجه هتل :          

تور چین

تور چین

مدت : 14 شب و 15 روز

قیمت : 1,970,000 تومان

هتل اینترنشنال گرند لینک مریووت ولین پولمن ، 5 ستاره

تور چین

تور چین

مدت : 2 شب و 3 روز

قیمت : 1,205,000 تومان

هتل 5 ستاره

تور چین

تور چین

مدت : 6 شب و 7 روز

تماس بگیرید

تور چین

تور چین

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 3,999,000 تومان

هتل marriot city wall + renaissance ، 5 ستاره

تور چین

تور چین

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 2,779,000 تومان

هتل 5 ستاره

تور چین

تور چین

مدت : 7 شب و 8 روز

تماس بگیرید

هتل MARRIOT HOTEL WALL+PENAISSANCE SHANGHAI PUTUO ، 5 ستاره



تور لحظه آخری مالزی