انتخاب تور :           درجه هتل :          

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 2,395,000 تومان

هتل GRAND SEASON-QUEENS ، 4 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,495,000 تومان

هتل FLAMINGO ، 4 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,695,000 تومان

هتل NUMAD SUCASA ، 4 ستاره

تور مالزی

تور مالزی

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,895,000 تومان

هتل NUMAD SUCASA/PARADISE

تور تایلند

تور تایلند

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,799,000 تومان

هتل ASIA PTY A ، 4 ستاره

تور تایلند

تور تایلند

مدت : 7 شب و 8 روز

قیمت : 1,629,000 تومان

هتل MIKE GARDEN ، 5 ستارهتور لحظه آخری مالزی